Projekt i wykonanie:
Przetwarzam dane...
Ładowanie...
Ładowanie...
Czy napewno chcesz usunąć element?
Jak składać deklarację

Deklarację można złożyć listownie na adres Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami lub osobiście w jednym z niżej wymienionych  punktów, które są rozmieszczone na terenie gminy w sposób ułatwiający składanie deklaracji wszystkim właścicielom nieruchomości.

 

  • Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, 41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 34c, tel. 32/264-46-23
  • Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Główna 144b, tel. 728-320-772 (Strzemieszyce Mała)
  • Gminne Centrum Zbiórki Odpadów, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Szałasowizna 7, tel. 728-320-775 (Strzemieszyce Wielkie)
  • Gminne Centrum Zbiórki Odpadów, 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. Piłsudskiego 28a, tel. 728-320-773
  • Gminne Centrum Zbiórki Odpadów, 42-520 Dąbrowa Górnicza Al. Zwycięstwa 27b, tel. 728-320-774 (Ząbkowice)
  • Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21.

 

 

Termin złożenia deklaracji

  • Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 31 marca 2013r.
  • W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji nową deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości należy uiścić za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji
Zobowiązany do złożenia deklaracji jest:

  • każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej – wypełnia wówczas deklarację (część A) i w razie posiadania więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej również załącznik (część B),
  • każdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady tzw. nieruchomości niezamieszkałe (np. prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, zakłady pracy, itp). – wypełnia wówczas deklarację (część A) i w razie posiadania więcej niż jednej nieruchomości niezamieszkałej również załącznik (część C).