Projekt i wykonanie:
Przetwarzam dane...
Ładowanie...
Ładowanie...
Czy napewno chcesz usunąć element?
Stawki
Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tzw. nieruchomość niezamieszkała:

Dla nieruchomości zamieszkałej od 01.02.2016

 • stawka podstawowa – 20 zł miesięcznie od mieszkańca,
 • niższa stawka – 12 zł miesięcznie od mieszkańca (z uwagi na obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców naszej gminy wysokość opłaty w deklaracji należy obliczyć według niższej stawki)
    

Dla nieruchomości zamieszkałej od 01.07.2013 do 30.01.2016

 • stawka podstawowa – 15 zł miesięcznie od mieszkańca,
 • niższa stawka – 10 zł miesięcznie od mieszkańca (z uwagi na obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców naszej gminy wysokość opłaty w deklaracji należy obliczyć według niższej stawki)
    
  Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tzw. nieruchomość niezamieszkała:

 

Z uwagi na obowiązek segregacji odpadów wysokość opłaty w deklaracji należy obliczyć według niższej stawki.

 

Pojemność pojemnika  Stawka  podstawowa Niższa stawka
 0,12m3     42,18 zł 24,10 zł
0,24m3   55,86 zł 31,92 zł
1,1m3 147,60 zł 84,34 zł
3 m3 888,55 zł  507,74 zł
4 m3 959,11 zł 548,06 zł
5 m3 1.032,76 zł

590,15 zł

7 m3 1.240,79 zł 709,02 zł

 

Ryczałtowa stawka opłaty dla Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe:
 • stawka podstawowa – 253,08zł za rok (brak selekcji odpadów)
 • stawka obniżona – 144,60 zł za rok (w przypadku prowadzenia selekcji odpadów)