Stawki

Dla nieruchomości zamieszkałej od 01.02.2016
  • - stawka podstawowa – 20 zł miesięcznie od mieszkańca,
  • - niższa stawka – 12 zł miesięcznie od mieszkańca (

Dla nieruchomości zamieszkałej od 01.07.2013 do 30.01.2016
  • - stawka podstawowa – 15 zł miesięcznie od mieszkańca,
  • - niższa stawka – 10 zł miesięcznie od mieszkańca
z uwagi na obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców naszej gminy wysokość opłaty w deklaracji należy obliczyć według niższej stawki

Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne tzw. nieruchomość niezamieszkała:
Pojemność pojemnika Stawka podstawowa Niższa stawka
0,12m3 42,18 24,10
0,24m3 55,86 31,92
1,1m3 147,6 84,34
3 m3 888,55 507,74
4 m3 959,11 548,06
5 m3 1032,76 590,15
7 m3 1240,79 709,02
Z uwagi na obowiązek segregacji odpadów wysokość opłaty w deklaracji należy obliczyć według niższej stawki.

Ryczałtowa stawka opłaty dla Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe:

  • - stawka podstawowa – 253,08zł za rok (brak selekcji odpadów)
  • - stawka obniżona – 144,60 zł za rok (w przypadku prowadzenia selekcji odpadów)
Z uwagi na obowiązek segregacji odpadów wysokość opłaty w deklaracji należy obliczyć według niższej stawki.